Ακουστικά Βαρηκοΐας - Θεοδώρου
 
Loading...
Προσωπική & εξατομικευμένη ΑΚΟΗ.

O Θεοδώρου Αλέξης, Ακοολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Southampton της Αγγλίας θα σας προτείνει την πλέον ενδεδειγμένη εξατομικευμένη λύση για την δυσκολία που διαθέτετε.

Στο υπερσύγχρονο κέντρο μας στο Σύνταγμα παρέχουμε εξατομικευμένες εφαρμογές ακουστικών βαρηκοΐας όπως ορίζεται από τις αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές του Βρετανικού Συλλόγου Ακοολογίας με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής του βαρηκόου.

Το κέντρο μας κατέχει Πιστοποίηση Συμμόρφωσης, από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004 για την διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

MSc Ακοολόγος
University of Southampton

O Θεοδώρου Αλέξης, Ακοολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Southampton της Αγγλίας θα σας προτείνει την πλέον ενδεδειγμένη εξατομικευμένη λύση για την δυσκολία που διαθέτετε.

British Society
of Audiology

Στο υπερσύγχρονο κέντρο μας στο Σύνταγμα παρέχουμε εξατομικευμένες εφαρμογές ακουστικών βαρηκοΐας όπως ορίζεται από τις αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές του Βρετανικού Συλλόγου Ακοολογίας με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής του βαρηκόου.

Πιστοποίηση
συμμόρφωσης ΕΚΑΠΤΥ

Το κέντρο μας κατέχει Πιστοποίηση Συμμόρφωσης, από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004 για την διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Σύλλογος Ακοοπροθετιστών
Ελλάδος

Το κέντρο μας είναι μέλος του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδος.

Φροντίδα ακοής - Ποιότητα Ζωής

Εξασφαλίζουμε εκπληκτικά αποτελέσματα και ουσιαστική αναβάθμιση της ακουστικής εμπειρίας κάνοντας εξατομικευμένες ρυθμίσεις στα ακουστικά σας.

Το κλειδί για την κατάλληλη αντιμετώπιση του ακουστικού προβλήματος είναι η ακριβής και προσεκτική διάγνωση από έναν ακοολόγο. Ο Αλέξης Θεοδώρου, Ακοολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο Southampton της Αγγλίας, θα σας λύσει όλες τις απορίες και θα σας δώσει εξειδικευμένες συμβουλές. Θα σας βοηθήσει να κάνετε τη σωστή επιλογή & ρύθμιση ακουστικού.

Τα συστατικά της εξειδικευμένης προσέγγισης
- Κατανόηση προσωπικών αναγκών.
- Επιστημονική - Λεπτομερής αξιολόγηση
- Ρυθμίσεις με σύγχρονες αντικειμενικές μεθόδους (REMs, RECD)

Mοναδική στην Ελλάδα

Η εταιρεία μας, λειτουργώντας αυστηρά με το πρωτόκολλο British Society of Audiology, διαθέτει τη μοναδική στην Ελλάδα βαθμονομημένη αίθουσα πλήρους ηχομόνωσης εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα μέτρησης και ρύθμισης.

Ο Ακοολόγος εξετάζει τον υποψήφιο χρήστη ακουστικού βαρηκοΐας διενεργώντας ένα τεστ ομιλητικής ευκρίνειας και εν συνεχεία -βάσει των αποτελεσμάτων – του παρέχει εξατομικευμένη ενημέρωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

REMs Ακριβής Προσαρμογή

Εξατομικευμένη ηλεκτρονική προσαρμογή σε όλα τα ακουστικά Signia, Phonak, Audio Service σύμφωνα με τη μέθοδο “Real Ear Measurements” (REMs) ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη απόδοσή τους.

Η εφαρμογή ενός ακουστικού σύμφωνα μόνο με το λογισμικό του εκάστοτε κατασκευαστή δεν μπορεί να λάβει υπόψη σημαντικές παραμέτρους όπως η ανατομία του κεφαλιού και του ακουστικού πόρου του βαρήκοου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Επένδυση στο μέλλον

Η εξέλιξη των διεθνών προτύπων, η επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και η επιστημονική εξειδίκευση του προσωπικού μας τα τελευταία 4 χρόνια συνέβαλαν στο να προσφέρουμε υπηρεσίες ουσιαστικής αναβάθμισης της ακουστικής εμπειρίας σας.

Με νέες σειρές ακουστικών και συνδυασμένη χρήση περιφερειακών συστημάτων ακοής (π.χ. περιφερειακό μικρόφωνο) βοηθάμε τους χρήστες ακουστικών να έχουν βελτιστοποιημένη επικοινωνία.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
"O κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο ζωής και αντίληψης, για εμάς είναι ξεχωριστός και ιδιαίτερος" Αλέξης Θεοδώρου - Ακοολόγος
MSc Audiologist

Τι έχουν πει για τα Κέντρα μας