REMs το κλειδί για τη σωστή λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας | Νέα & Άρθρα, ΘΕΟΔΩΡΟΥ - Κέντρα Υποστήριξης Ακοής
 
Loading...
Προσωπική & εξατομικευμένη ΑΚΟΗ.

NEA - AΡΘΡΑ

  • REMs το κλειδί για τη σωστή λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας
2017-09-25 12:33:00Αλέξη Θεοδώρου

REMs το κλειδί για τη σωστή λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας


Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας υπολογίζεται ότι πάνω από το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 1/3 των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής. Η μη διάκριση ομιλίας σε ήσυχο ή και θορυβώδες περιβάλλον, η δυσκολία ή και αδυναμία χρήσης τηλεφώνου και παρακολούθησης της τηλεόρασης είναι καθημερινά προβλήματα για τα βαρήκοα άτομα. Ακόμη και με τη χρήση ακουστικων βαρηκοϊας τα προβλήματα επιμένουν ως ένα σημαντικό βαθμό.

Προσωπική, εξατομικευμένη ακοή.

REMs η μόνη αποτελεσματική μέθοδος.


Για τη σωστή αντιμετώπιση του εκάστοτε ακοολογικού προβλήματος απαιτείται η ακριβής ρύθμιση του ακουστικού με τη μέθοδο “Real Ear Measurements” (REMs) ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη απόδοσή.

Κάθε ακουστικό βαρηκοΐας πρέπει να ρυθμιστεί με REMs εξατομικευμένα.

Η εφαρμογή ενός ακουστικού σύμφωνα μόνο με το λογισμικό του εκάστοτε κατασκευαστή δεν μπορεί να λάβει υπόψη σημαντικές παραμέτρους όπως η ανατομία του κεφαλιού και του ακουστικού πόρου του βαρήκοου (Lantz, Jensen, Haastrup & Olsen, 2007) με αποτέλεσμα να μην πετυχαίνουμε τη βέλτιστη & εξατομικευμένη ρύθμιση του ακουστικού. Τα REMs είναι ο μόνος αντικειμενικός τρόπος για να εξακριβωθεί πώς ένα ακουστικό λειτουργεί, όταν έχει εφαρμοστεί (Campos, Mondelli & Ferrari,2011), διότι λαμβάνονται υπόψη οι άνωθεν παράμετροι.

 Έχει βρεθεί ότι το ποσοστό σωστών ρυθμίσεων βασισμένων μόνο στο λογισμικό των κατασκευαστών κυμαίνεται από 29% έως 36%, ενώ μετά τη χρήση REMs το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 82% με 83% [(Aazh & Moore, 2007), (Aazh, Moore & Prasher, 2012), (Munro, Puri, Bird & Smith, 2015)]. Αυτό έχει σαν επακόλουθο και την καλύτερη κατανόηση της ομιλίας.

Σύμφωνα με την έρευνα των Kochkin et al. (2010) υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των REMs και του υποκειμενικού οφέλους των ασθενών,

Οι σωστές ρυθμίσεις του ακοολόγου

Η σωστή χρήση των REMs καθίσταται δυνατή μόνο από έναν εκπαιδευμένο Ακοολόγο (Audiologist) και υπό συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή μέσα σε μια ηχομονωμένη και βαθμονομημένη αίθουσα. Ο Ακοολόγος εξετάζει τον υποψήφιο χρήστη ακουστικού βαρηκοΐας  διενεργώντας ένα  τεστ ομιλητικής ευκρίνειας και εν συνεχεία -βάσει των αποτελεσμάτων – του παρέχει εξατομικευμένη ενημέρωση.

Τα βαρήκοα παιδιά και η επιτακτική ανάγκη των REMs

Στην περίπτωση των βρεφών και των παιδιών η χρήση REMs καθίσταται αναγκαία, καθώς η ανατομία αυτού του ηλικιακού γκρουπ διαφέρει σημαντικά από αυτή των ενηλίκων. Η σωστή εφαρμογή ενός ακουστικού σε ένα παιδί αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόσληψη όλων των απαραίτητων ερεθισμάτων και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη ομιλίας αντίστοιχης των συνομηλίκων με φυσιολογική ακοή.

Βρείτε την λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με την βοήθεια του Θεοδώρου Αλέξη (MSc Ακοολόγος)

Κλείστε ραντεβού, 210-3253331

Δημοσίευση στο “Κ” της Καθημερινής 26.03.2017

Βιβλιογραφία:

-Aazh, H., & Moore, B. C. J. (2007). The value of routine real ear measurement of the gain of digital hearing aids. Journal of the American Academy of Audiology, 18, 653-664.
-Aazh, H., Moore, B. C. J., & Prasher, D. (2012a). The accuracy of matching target insertion gains with open-fit hearing aids. American Journal of Audiology, 21, 175-180.
-Campos, P. D., Mondelli, M. F. C. G., & Ferrari, D. V. (2011). Comparison: real and simulated insertion gain. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 77(5), 555-558.
-Kochkin, S., Beck, D. L., Christensen, L. A., Compton-Conley, C., Fligor, B. J., Kricos, P. B., … Turner, R. G. (2010). MarkeTrak VII: The impact of the hearing healthcare professional on hearing aid user success. Hearing Review, 17(4), 12-34.
-Lantz, J., Jensen, O. D., Haastrup, A., & Olsen, S. O. (2007). Real-ear measurement verification for open, non-occluding hearing instruments. International Journal of Audiology, 46, 11-16.
-Munro, K. J., Puri, R., Bird, J., & Smith, M. (2015). Using probe-microphone measurements to improve the match to target gain and frequency response slope, as a function of earmould style, frequency, and input level. International Journal of Audiology, 55(4), 215-223.

Εξατομικευμένη ηλεκτρονική προσαρμογή ακουστικών (Phonak, Signia, Audioservice) με τη μέθοδο “Real Ear Measurements” (REMs). Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας