Συμμετοχή στο 19ο Συνέδριο ΩΡΛ | Νέα & Άρθρα, ΘΕΟΔΩΡΟΥ - Κέντρα Υποστήριξης Ακοής
 
Loading...
Προσωπική & εξατομικευμένη ΑΚΟΗ.

NEA - AΡΘΡΑ

  • Συμμετοχή στο 19ο Συνέδριο ΩΡΛ
2017-11-13 16:15:00Αλέξη Θεοδώρου

Συμμετοχή στο 19ο Συνέδριο ΩΡΛ

Τα Κέντρα Υποστήριξης Ακοής Θεοδώρου συμμετείχαν στο 19ο Συνέδριο ΩΡΛ, το οποίο διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία από τις  2 έως  τις 5 Νοεμβρίου 2017, στο Ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα. 

Καθ  όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου υπήρξε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για θέματα προβλημάτων ακοής αλλά παράλληλα και εμπεριστατωμένη ενημέρωση  για τα νέα δεδομένα του κλάδου μας. 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου αναδείξαμε την εξατομικευμένη μέθοδο αξιολόγησης REMs και παρουσιάσαμε τις  υπηρεσίες του Παιδιατρικού Κέντρου Υποστήριξης Ακοής Θεοδώρου. Εστιάσαμε συγκεκριμένα στη μέθοδο REMs καθώς κρίνεται ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τη σωστή λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας. Εξηγήσαμε ότι η εφαρμογή ενός ακουστικού σύμφωνα μόνο με το λογισμικό του εκάστοτε κατασκευαστή δεν μπορεί να λάβει υπόψη σημαντικές παραμέτρους, όπως η ανατομία του κεφαλιού και του ακουστικού πόρου του βαρήκοου, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην επιτυγχάνεται η βέλτιστη και εξατομικευμένη ρύθμιση του ακουστικού. Επίσης επισημάναμε ότι η σωστή χρήση των REMs καθίσταται δυνατή μόνο από έναν εκπαιδευμένο Ακοολόγο και υπό συγκεκριμένες συνθήκες διευκρινίζοντας  ότι ενδείκνυται και για βαρήκοα παιδιά. Σε ό,τι αφορά την παρουσίαση του  Παιδιατρικού Κέντρου Υποστήριξης, είχαμε την ευκαιρία να επισημάνουμε πως  αντιλαμβανομένοι ότι η παιδική ηλικία χρήζει  ιδιαίτερης προσέγγισης, η συμβουλευτική  κατέχει μείζονα θέση στο Κέντρο μας όχι μόνο κατά την  εκτίμηση του εκάστοτε προβλήματος ακοής και  τη συνακόλουθη επιλογή ακουστικού αλλά και στη μελλοντική στήριξη των παιδιών με δυσκολίες ακοής. 
Εξατομικευμένη ηλεκτρονική προσαρμογή ακουστικών (Phonak, Signia, Audioservice) με τη μέθοδο “Real Ear Measurements” (REMs). Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας